Номинални мощности на охлаждане от 83 до 3956 kW 

Двустепенен центробежен чилър: 1.400 - 3.500 kW.

Номинална охлаждаща мощност 550-1.600 kW и отоплителна мощност 650-1.875 kW.

Номинална охлаждаща мощност 220-720 kW и отоплителна мощност 250-820 kW.

Номинален капацитет на охлаждане 493-1.079 kW.

Номинален капацитет на охлаждане от 267 - 1,682 kW.