30RB въздушно охлаждан течен чилър с вграден хидронен модул

Номинален капацитет на охлаждане от 606 до 774 kW

10TE Топлообменници

Ефективен дизайн и надеждна работа

09PE флуиден охладител

Капацитет до 1100 kW

09VE Drycooler

Тънък дизайн, акустичен комфорт

19DV керамичен носещ центробежен чилър с интелигентност Greenspeed

Двустепенен центробежен чилър: 1.400 – 3.500 kW.

19PV центробежни охладители и термопомпи с водно охлаждане

Номинална охлаждаща мощност 550-1.600 kW и отоплителна мощност 650-1.875 kW.

30WI водно охлаждана охладителна и термопомпа

Номинална охлаждаща мощност 220-720 kW и отоплителна мощност 250-820 kW.

30WG/WGA Водоохлаждащи агрегати с водно охлаждане

Номинални охладителни мощности от 29 до 95 kW

19XR/XRV Центробежни водоохлаждащи агрегати (Един етап)

Номинален капацитет на охлаждане от 1000 до 5300 kW

30XW-P/V ZE Водоохлаждащи агрегати с водно охлаждане

Номинални охладителни мощности от 270 до 1320 kW

23XR/XRV Високоефективни чилъри с винтови компресори

Номинални охладителни мощности от 970 до 1880 kW