Номинален капацитет на охлаждане от 606 до 774 kW

Номинален капацитет на охлаждане от 164 до 528 kW

Номинални охладителни мощности от 40 до 156 kW 

Номинален капацитет на охлаждане от 1000 до 5300 kW

Ефективен дизайн и надеждна работа

Осемнадесет размера с номинални охладителни мощности от 345 до 4652 kW 

Петнадесет размера с номинални охладителни мощности от 350 до 2500 kW 

Номинални охладителни мощности от 270 до 1320 kW 

Номинални охладителни мощности от 970 до 1880 kW 

Номинални охладителни мощности от 587 до 1741 kW