водоохлаждащи агрегати

Двустепенен центробежен чилър: 1.400 - 3.500 kW.

Номинална охлаждаща мощност 550-1.600 kW и отоплителна мощност 650-1.875 kW.

Номинална охлаждаща мощност 220-720 kW и отоплителна мощност 250-820 kW.

Номинални охладителни мощности от 29 до 95 kW 

Номинален капацитет на охлаждане от 1000 до 5300 kW

Номинални охладителни мощности от 270 до 1320 kW 

Номинални охладителни мощности от 970 до 1880 kW 

Номинални охладителни мощности от 587 до 1741 kW 

Номинални охладителни мощности от 273 до 1756 kW 

Номинални охладителни мощности от 2800 до 10 500 kW