19DV керамичен носещ центробежен чилър с интелигентност Greenspeed

Двустепенен центробежен чилър: 1.400 – 3.500 kW.

30WI водно охлаждана охладителна и термопомпа

Номинална охлаждаща мощност 220-720 kW и отоплителна мощност 250-820 kW.

30WG/WGA Водоохлаждащи агрегати с водно охлаждане

Номинални охладителни мощности от 29 до 95 kW

19XR/XRV Центробежни водоохлаждащи агрегати (Един етап)

Номинален капацитет на охлаждане от 1000 до 5300 kW

30XW-P/V ZE Водоохлаждащи агрегати с водно охлаждане

Номинални охладителни мощности от 270 до 1320 kW

30XWV-V Водоохлаждащи агрегати с водно охлаждане

Номинални охладителни мощности от 587 до 1741 kW

30XW Водоохлаждащи агрегати с водно охлаждане

Номинални охладителни мощности от 273 до 1756 kW

19XR/XRV Центробежни водоохлаждащи агрегати (Два етапа)

Номинални охладителни мощности от 2800 до 10 500 kW