Мрежа от партньори и други точки за продажба на домакински продукти