Ние в AHI Carrier SE Europe Single Member S.A стимулираме прогресиращата работна среда, която предлага равни възможности за професионално развитие. Ние прилагаме програми за обучение за всички работни места, които дават възможност за професионално израстване на служителите. Като развиваща се компания, ние сме в постоянно търсене на нови кадри, които да се присъединят към нашата динамична среда.

Изборът на външни кандидати преминава през следните стъпки:

  1. Изпращане на вашето CV

Потенциалните кандидати, които искат да се присъединят към нас, трябва да изпратят автобиографията си на имейл адрес: cseehr@ahi-carrier.eu. Всички автобиографии трябва да бъдат представени на английски език.

2. Оценка на автобиографиите

При наличие на свободно работно място, всички налични автобиографии се оцененяват спрямо необходимите изисквания за конкретната позиция. Само избраните кандидати ще бъдат поканени на интервю.

3. Интервюта, базирани на способностите

Всички избрани кандидати биват поканени на събеседване на база техните способности. По време на всяко интервю, специално внимание се отделя на знанията, опита, уменията и поведението, които са съществени за ефективното изпълнение на работните задължения.

4. Отговор

На всички етапи от процеса, кандидатите се информират за състоянието на тяхната кандидатура, по телефон или по имейл.

5. Предложение за работа

Кандидатите, достигнали успешно до крайния етап, получават писмо с предложение за работа, с подробности за позицията, с предвиденото възнаграждение и придобивки.

Прочетете нашето Уведомление за поверителност при набиране на персонал

Read our recruitment privacy policy (English)