Featured Image
gallery-image

16LJ Абсорбционни агрегати на гореща вода с единично действие

Номинални мощности на охлаждане от 83 до 3956 kW

 • Абсорбционният агрегат на гореща вода с единично действие е предназначен да осигурява охладена вода от източници на отпадна топлина, генерирани от промишлени процеси и системи за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.
 • Позволява диверсификация на изискванията за критично охлаждане. Критичните натоварвания на системата за охлаждане са овладени с минимална консумирана мощност при използване на източниците на топла вода, които са налични на място.
 • Позволява използването на по-малки аварийни генератори, тъй като електрическата консумация, свързана с абсорбционния чилър, е минимална в сравнение с чилър с електрическо задвижване
  Телата са безопасни за озоновия слой и не съдържат хлорофлуоровъглерод. Изискванията за охлаждане са удовлетворени без хладилни агенти на хлорна основа.
 • Свежда до минимум ефекта на глобалното затопляне, като намалява в значителна степен потреблението на енергия и елиминира генерирането на парникови газове.
  Абсорбционният чилър не работи с голям двигател-компресор, което води до безшумна и безпроблемна работа.
 • Компактен. Високата ефективност на тези чилъри спомага за намаляване на необходимото пространство за монтаж.Абсорбционният агрегат на гореща вода с единично действие е предназначен да осигурява охладена вода от източници на отпадна топлина, генерирани от промишлени процеси и системи за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.
 • Позволява диверсификация на изискванията за критично охлаждане. Критичните натоварвания на системата за охлаждане са овладени с минимална консумирана мощност при използване на източниците на топла вода, които са налични на място.
 • Позволява използването на по-малки аварийни генератори, тъй като електрическата консумация, свързана с абсорбционния чилър, е минимална в сравнение с чилър с електрическо задвижване
 • Телата са безопасни за озоновия слой и не съдържат хлорофлуоровъглерод. Изискванията за охлаждане са удовлетворени без хладилни агенти на хлорна основа.
 • Свежда до минимум ефекта на глобалното затопляне, като намалява в значителна степен
 • потреблението на енергия и елиминира генерирането на парникови газове.
 • Абсорбционният чилър не работи с голям двигател-компресор, което води до безшумна и безпроблемна работа.
 • Компактен. Високата ефективност на тези чилъри спомага за намаляване на необходимото пространство за монтаж.

Изтеглете нашите документи

File imageOperation Manual
File imageInstallation Manual
File imageProduct Selection Data
File Lock ImageTechnical Library*This content is private, please login or register to download file

Kонтакт

  Други продукти

  61WG Термопомпени агрегати вода-вода

  Номинален капацитет на отопление от 29 до 117 kW

  ВИЖТЕ ПРОДУКТА

  Pioneering Air UV

  С UV светлина, йонизатор, усъвършенствани филтри и вътрешно почистване до 61м2

  ВИЖТЕ ПРОДУКТА

  50FF/FC 100-280 опакована покривна термопомпа

  Номинална охлаждаща мощност 100,0 – 279,9 kW
  Номинална отоплителна мощност 100,2 – 308,4 kW

  ВИЖТЕ ПРОДУКТА