Капацитет до 1100 kW 

Тънък дизайн, акустичен комфорт