61WG Термопомпени агрегати вода-вода

Номинален капацитет на отопление от 29 до 117 kW

30XWH Термопомпени агрегати

Номинални капацитети при охлаждане – от 273 до 1756 kW, а при затопляне – от 317 до 1989 kW

30XWHV Water-to-Water Heat Pump

Номинален капацитет отопление 648 – 1932 kW / охлаждане 587 – 1741 kW

30XWHP/V-ZE Water-to-Water Heat Pump

Номинален капацитет на отопление 320 до 1285kW (30XWHP-ZE) и 520 до 1570 kW (30XWHV-ZE)

61XWH-ZE High Temperature Water-to-Water Heat Pump

Номинална отоплителна мощност 400 до 2000 kW