History-Image

Създаване на РЕШЕНИЯ, които имат значение
за ХОРАТА и НАШАТА ПЛАНЕТА

Нашите ценности

УВАЖЕНИЕ

Ние се отнасяме към другите така, както искаме да се отнасят към нас.

ИНТЕГРИТЕТ

Поставяме честността, отчетността и етиката на първо място.

ВКЛЮЧВАНЕ

Стремим се да създадем среда, в която всички се чувстват включени, независимо от нашите различия.

ИНОВАЦИЯ

Ние непрекъснато се стремим да се развиваме, усъвършенстваме и да растем устойчиво.

ОТЛИЧНОСТ

Ние доставяме на базата на достойнствата на нашите продукти и услуги, с спешност и безупречно изпълнение.

Корпоративна отговорност

ЗАОБИКАЛЯЩА СРЕДА

НАШИТЕ АНГАЖИМЕНТИ

Ние даваме приоритет на решенията, които се справят с предизвикателствата, представени от мегатенденциите на урбанизацията, изменението на климата и хранителните нужди на нашето растящо глобално население.

По време на нашите глобални операции ние свеждаме до минимум нашия отпечатък върху околната среда и правим инвестиции, които подобряват обществото. Гордеем се с напредъка си и се държим отговорни да окажем измеримо въздействие във всичките си усилия.

СОЦИАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

НАШАТА ОТГОВОРНОСТ

Carrier се ангажира да направи света по-безопасен и по-удобен за бъдещите поколения.

И докато правим иновации, за да решаваме критичните предизвикателства на планетата, ние оставаме фокусирани върху нашата отговорност да окажем положително въздействие върху обществото чрез овластяване на служителите, обогатяване на общностите и поддържане на нашата околна среда.

УПРАВЛЕНИЕ

ЕТИКА И СЪОТВЕТСТВИЕ

Нашият успех се основава на система от основни ценности, които изискват от нас да се държим отговорни към най-високите стандарти, за да гарантираме, че печелим нашия бизнес въз основа единствено на нашите заслуги.

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Нашето корпоративно управление осигурява рамката за изграждане на култура на почтеност и етично поведение навсякъде, където правим бизнес. Нашият борд на директорите и политики ръководят нашите действия и управляват взаимоотношенията между служителите и с нашите клиенти и общности.

За да прочетете Кодекса за етика и поведение, щракнете тук.

AHI CARRIER
EUROPE

Представлява европейските дейности на AHI CARRIER Fzc в Югоизточна и Централна Европа и има права за дистрибуция и следпродажбено обслужване на марките Carrier, Toshiba и Totaline HVAC на Carrier Corporation.

AHI CARRIER EUROPE се състои от регион от 15 държави със седалище в Атина и свързани офиси в София, Букурещ, Виена и Прага.

Гърция: ΑΗΙ Carrier S.E. Единен член на Европа S.A.
Австрия: AHI Carrier GmbH
България: AHI Carrier HVAC България ЕООД
Чехия: AHI Carrier CZ S.R.O.
Румъния: AHI Carrier România SRL

Държави на разпространение
Гърция • Австрия • България • Чехия • Румъния • Албания • Босна и Херцеговина • Хърватия • Кипър • Унгария • Северна Македония • Черна гора • Сърбия • Словакия • Словения

https://ahi-carrier.bg/wp-content/uploads/blue-dot-1.png
HQ AHI Carrier S.E., Athens
https://ahi-carrier.bg/wp-content/uploads/blue-dot-1.png
Branch office AHI Carrier S.E., Thessaloniki
https://ahi-carrier.bg/wp-content/uploads/blue-dot-1.png
BG Office AHI Carrier HVAC Bulgaria EOOD, Sofia
https://ahi-carrier.bg/wp-content/uploads/blue-dot-1.png
RO Office AHI Carrier Romania SRL, Bucharest
https://ahi-carrier.bg/wp-content/uploads/blue-dot-1.png
CZ Office AHI Carrier CZ s.r.o., Prague
https://ahi-carrier.bg/wp-content/uploads/blue-dot-1.png
AU Office AHI Carrier Gmbh, Vienna
https://ahi-carrier.bg/wp-content/uploads/blue-dot-1.png
HU Office AHI Carrier Hungary HVAC LTD, Budapest
  • CARRIER
  • TOSHIBA
  • TOSHIBA & CARRIER
https://ahi-carrier.bg/wp-content/uploads/map-new-bg.png

ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА

Разгледайте и вижте в детайли пълното корпоративно представяне на AHI CARRIER.