Петнадесет размера с номинални охладителни мощности от 350 до 2500 kW 

Номинални охладителни мощности от 270 до 1320 kW 

Номинални охладителни мощности от 970 до 1880 kW 

Номинални охладителни мощности от 587 до 1741 kW 

Капацитет до 1100 kW 

Тънък дизайн, акустичен комфорт 

Номинални охладителни мощности от 273 до 1756 kW 

Номинални охладителни мощности от 2800 до 10 500 kW 

Номинални охладителни мощности от 15 до 18 kW 

Номинални охладителни мощности от 16 до 40 kW