Решения за управление на енергията

Carrier Energy Management системите осигуряват на крайните потребители ниска електрическа консумация, висока производителност и подобрено качество на въздуха в помещенията и комфорт.

Тези решения за управление на енергийната ефективност са проектирани и разработени с помощта на инженери от Центъра за управление на енергията на Carrier.
Техният експертен опит гарантира, че решенията са напълно приспособени, за да отговорят на специфичните нужди на всеки клиент.

Основни предимства

 • Максимална енергийна ефективност и по-ниски разходи
  Система за контрол драстично намалява оперативните разходи. Чрез начина му на работа и създадения му график, може да пистигне енергийна ефективност от 15% до 35% *.
 • Мащабируемост и гъвкавост
  Carrier предоставя мащабируемо и надеждно решение за автоматизирано управление, съобразено с всеки бизнес, въз основа на специфичните му нужди.
 • Надеждност
  Със своята максимална функционалност и непрекъснато подобрение, разнообразните Carrier решения носят надежност и могат предотвратяват неочакваната повреда на системата и оборудването.
 • Единна отчетност
  Carrier проектира, консумира, конфигурира и поддържа инсталацията и операционната си система, осигурявайки на клиентите си една точка за контакт.
 • Оптимален комфорт
  Автоматичните контроли поддържат оптимални условия на околната среда в помещенията, за постоянен комфорт за всички обитатели.

 

Широка гама от решения за управление на енергията за оптимизирана HVAC система

Сгради

Пълната гама от решения за управление на енергията на Carrier е съвместима с всяка система за управление на сгради (BMS) от трети страни. Те са проектирани по отворен стандартен протокол за лесна интеграция.

Управление на инсталации и системи

От основния контрол на главен / подчинен до пълен контрол на помещенията, системите за управление на Carrier са специално разработени, за да отговарят на конкретни изисквания.
Решенията за управление на енергийния трафик също се отнасят и за вашата цялостна ОВК система.

Управление на оборудването

Интегрираните Продуктови Контролери (PIC) на Carrier осигуряват интелигентност на вашето ОВиК оборудване. Те съдържат и изпълняват специфични алгоритми, като позволяват взаимодействие с контролерите на Carrier за централи и инсталации.

За пълната гама от системи за контрол на сградния контрол на Carrier посетете:
www.carrier.com

Изтеглете брошурата за контроли тук!

 

Συστήματα Ελέγχου Carrier