Абсорбционни агрегати

Номинални мощности на охлаждане от 83 до 3956 kW 

Осемнадесет размера с номинални охладителни мощности от 345 до 4652 kW 

Петнадесет размера с номинални охладителни мощности от 350 до 2500 kW 

Номинални мощности на охлаждане от 90 до 4000 kW 

Двадесет и три размера с номинални капацитети на охлаждане между 352 и 5274 kW и капацитети на отопление от 268 до 4026 kW