16LJ Абсорбционни агрегати на гореща вода с единично действие

Номинални мощности на охлаждане от 83 до 3956 kW

16NK Абсорбционни агрегати на пара с двойно действие

Осемнадесет размера с номинални охладителни мощности от 345 до 4652 kW

16TJ Абсорбционни агрегати на пара с единично действие

Петнадесет размера с номинални охладителни мощности от 350 до 2500 kW

16LJ Абсорбционни агрегати на гореща вода с единично действие

Номинални мощности на охлаждане от 90 до 4000 kW

16DJ Абсорбционни агрегати с двойно действие / нагреватели с директно изгаряне

Двадесет и три размера с номинални капацитети на охлаждане между 352 и 5274 kW и капацитети на отопление от 268 до 4026 kW