Вентилаторни конвектори

Номинални капацитети при работа за охлаждане – от 1,5 до 8,7 kW, а за затопляне – от 1,3 до 11,6 kW 

Новото поколение във водни терминали

Енергийна ефективност и екодизайн

Номинални капацитети при охлаждане – от 0,6 до 12 kW, а при затопляне – от 0,8 до 17 kW 

Ниска консумация на енергия и оптимизирана дифузия на Coanda ефект 

Номинални капацитети при работа за охлаждане – от 1,5 до 8,7 kW, а за затопляне – от 1,3 до 11,6 kW 

Охлаждане, отопление и свеж въздух от едно устройство 

Номинални капацитети при охлаждане – от 0,5 до 6,0 kW, а при затопляне – от 0,5 до 12,2 kW 

Номинални капацитети при охлаждане – 3,1 kW, а при затопляне – от 2,9 до 3,5 kW