36XB Хибридният терминал

Профил с ниска височина с висока енергийна ефективност и изключително нисък шум

42ET Ductable Fan Coil Unit

Total cooling capacity range from 0.7 kW to 6.98 kW and a heating capacity range from 0.88 kW to 7.63 kW

42EP Ductable Fan Coil Unit

Total cooling capacity range is from 0.4 to 4.2 kW and the heating capacity range is 0.5 to 5 kW in the 2-pipe configuration and 0.5 to 4.8 kW with 4 pipes (Eurovent conditions)

42SI тънка вентилаторна намотка

Новото поколение във водни терминали

42ND / NC Водни терминали

Енергийна ефективност и екодизайн

42NL & 42NH IdroFan

Номинални капацитети при охлаждане – от 0,6 до 12 kW, а при затопляне – от 0,8 до 17 kW

42KY Kасета

Ниска консумация на енергия и оптимизирана дифузия на Coanda ефект

42GW Вентилаторни конвектори тип касета

Номинални капацитети при работа за охлаждане – от 1,5 до 8,7 kW, а за затопляне – от 1,3 до 11,6 kW

42BJ Модули за индивидуален комфорт

Номинални капацитети при охлаждане – от 0,5 до 6,0 kW, а при затопляне – от 0,5 до 12,2 kW

42GR Модули за обработка на въздуха

Номинални капацитети при охлаждане – 3,1 kW, а при затопляне – от 2,9 до 3,5 kW