42EP Ductable Fan Coil Unit

Total cooling capacity range is from 0.4 to 4.2 kW and the heating capacity range is 0.5 to 5 kW in the 2-pipe configuration and 0.5 to 4.8 kW with 4 pipes (Eurovent conditions)

42SI тънка вентилаторна намотка

Новото поколение във водни терминали

42ND / NC Водни терминали

Енергийна ефективност и екодизайн

42NL & 42NH IdroFan

Номинални капацитети при охлаждане – от 0,6 до 12 kW, а при затопляне – от 0,8 до 17 kW

42KY Kасета

Ниска консумация на енергия и оптимизирана дифузия на Coanda ефект

42GW Вентилаторни конвектори тип касета

Номинални капацитети при работа за охлаждане – от 1,5 до 8,7 kW, а за затопляне – от 1,3 до 11,6 kW

42BJ Модули за индивидуален комфорт

Номинални капацитети при охлаждане – от 0,5 до 6,0 kW, а при затопляне – от 0,5 до 12,2 kW

42GR Модули за обработка на въздуха

Номинални капацитети при охлаждане – 3,1 kW, а при затопляне – от 2,9 до 3,5 kW