5:1 38QUS 042 D8S5

Работете с до пет вътрешни тела с едно външно тяло.

Макс. вътрешни тела

5

Капацитет на охлаждане

12,00kW, 12,30kW

отоплителна мощност

11,70kW, 11,80kW, 12,00kW, 12,30kW

Гаранция

5 години

4:1 38QUS 036 D8S4

Работете с до четири вътрешни тела с едно външно тяло.

Макс. вътрешни тела

4

Капацитет на охлаждане

10,10 kW, 10,55 kW, 10,20 kW

отоплителна мощност

10,55 kW, 10,70 kW, 11,00 kW

Гаранция

5 години

4:1 38QUS 028 D8S4

Работете с до четири вътрешни тела с едно външно тяло.

Макс. вътрешни тела

4

Капацитет на охлаждане

8,20 kW

отоплителна мощност

8,79 kW

Гаранция

5 години

3:1 38QUS 021 D8S3-1

Работете с до три вътрешни тела с едно външно тяло.

Макс. вътрешни тела

3

Капацитет на охлаждане

7,90 kW

отоплителна мощност

7,91 kW, 8,20 kW

Гаранция

5 години

3:1 38QUS 021 D8S3

Работете с до три вътрешни тела с едно външно тяло.

Макс. вътрешни тела

3

Капацитет на охлаждане

6,10kW, 6,15kW

отоплителна мощност

6,59kW

Гаранция

5 години

2:1 38QUS 014 D8S2

Работете с до две вътрешни тела с едно външно тяло.

Макс. вътрешни тела

2

Капацитет на охлаждане

4,10kW

отоплителна мощност

4,40 kW

Гаранция

5 години

2:1 38QUS 018 D8S2-1

Работете с до две вътрешни тела с едно външно тяло.

Макс. вътрешни тела

2

Капацитет на охлаждане

5,28 kW

отоплителна мощност

5,57kW

Гаранция

5 години