AHI CSEE предлага възможности за кариера в множество области:

Продажби

В сътрудничество с дилърската мрежа, отдел „Продажби“ отговаря за нуждите на пазара в Югоизточна Европа (т.е., Гърция, Балканите и Кипър) и в него работят високо квалифицирани и опитни инженери по продажбите и екипи на оперативния офис.

Следпродажбено обслужване

Отделът “Следпродажбено обслужване” отговаря за удовлетворяване на изискванията на нашите клиенти и предлага:

Обслужване / поддръжка, с помощта на квалифицирани техници за ОВиК системи (хладилни техници, електротехници и инженери), специализирани търговски екипи и екипи на оперативните офиси, които имат пряка видимост за постигане на бизнес целите.
Totaline Superstore, където специализирани техници на отдел „Продажби”, административен персонал и служители в склада винаги са в постоянна готовност за обслужване на нашите клиенти, предоставяйки цялото необходимо оборудване за търговски приложения, климатизатори, отоплителни и вентилационни системи, и предлагат резервни части за всички климатични системи с марките Carrier и Toshiba.

Административен и поддържащ персонал

Административният и поддържащ персонал включват огромно разнообразие от функции, т.е. финансиране, верига на доставките, маркетинг, човешки ресурси, информационни технологии и опазване на околната среда и безопасност, като целта на всички е спазването на поетите ангажименти към нашите клиенти.

Възможности за стаж

Ние предлагаме предизвикателни възможности за стаж в различни области на дейността на нашата компания.