30XBEZE 200-1200 / 30XBPZE 200-400 Air-Cooled Fixed-Speed Screw Chiller

Nominal cooling capacity 210 – 1170 kW – 50 H

30KAV винтов чилър с променлива скорост с интелигентност Greenspeed

Номинален капацитет на охлаждане 493-1.079 kW.

30XB / XBP Течно охлаждане с въздушно охлаждане

Номинален капацитет на охлаждане от 267 – 1,682 kW.

30XA / V-ZE Течно охлаждане с въздушно охлаждане

Номинален капацитет на охлаждане от 300 до 1100kW

30RBV Air-Cooled Liquid Chiller

Nominal cooling capacity from 15 to 18 kW

30RB Водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане

Номинални охладителни мощности от 16 до 40 kW