30RB въздушно охлаждан течен чилър с вграден хидронен модул

Номинален капацитет на охлаждане от 606 до 774 kW

30XBEZE 200-1200 / 30XBPZE 200-400 Air-Cooled Fixed-Speed Screw Chiller

Nominal cooling capacity 210 – 1170 kW – 50 H

30KAV винтов чилър с променлива скорост с интелигентност Greenspeed

Номинален капацитет на охлаждане 493-1.079 kW.

30XB / XBP Течно охлаждане с въздушно охлаждане

Номинален капацитет на охлаждане от 267 – 1,682 kW.

30XA / V-ZE Течно охлаждане с въздушно охлаждане

Номинален капацитет на охлаждане от 300 до 1100kW

30XAV Течно охлаждане с въздушно охлаждане

Номинален капацитет на охлаждане от 504 до 1,138 kW

30XAS Течно охлаждане с въздушно охлаждане

Номинален капацитет на охлаждане от 232 до 486 kW

30RBM/30RBP Air-Cooled Scroll Chiller

Номинален капацитет на охлаждане от 164 до 528 kW