Автоматично и точно управление на въздушния поток 

Превъзходен комфортен въздушен дифузьор