61WG Термопомпени агрегати вода-вода

61WG Термопомпени агрегати вода-вода

Номинален капацитет на отопление от 29 до 117 kW

 • Телата 61WG са нови чилъри и термопомпи на Carrier, предназначени за търговски (офиси, малки хотели, съоръжения за отдих), жилищни и промишлени приложения. Всички тела предлагат уникална комбинация от високи работни характеристики и функционалност в изключително компактна конструкция.
 • Телата 61WG са предназначени за приложения, свързани с високотемпературно отопление, като производството на гореща вода е възможно с температури до 65 °C и с коефициент COP над 5.
 • За цялата серия се предлагат голям брой варианти:
  -Хидравлични комплекти със или без променливо ниво на водния поток,
  -Подсилена звукова изолация,
  -Монтиране на тела едно над друго и свързване
  -Подход Plug and play

Find a store

 • SEARCH
or fill out the CONTACT FORM