Featured Image
gallery-image

42AM Въздухонагревател

Най-доброто решение за отопление на големи пространства

 • При вариантите за монтиране на стена или на таван въздухонагревателят е лесното и финансово достъпно решение за отопление/охлаждане за целите на всичките ви употреби: за помещенията ви в третичния икономически сектор (зона за продажби, фитнес, мултифункционални стаи и др.) или в промишлеността (цех, гараж, складови единици, логистична платформа и др.).
 • Серията 42AM изпълнява препоръките на застрахователната асоциация на Франция (APSAD) и на асоциацията за национална пожарна безопасност на САЩ (NFPA) за периферната скорост на въздуха.
 • Всички скорости са под 5 m/s за 0,5 m от дифузора и следователно не нарушават работата на напоителната система.
 • Въздухонагревателят може да включва дестратификатори (42AM A), за да насърчи смесването на насъбиращия се въздух (решение срещу стратификацията на горещия въздух).При вариантите за монтиране на стена или на таван въздухонагревателят е лесното и финансово достъпно решение за отопление/охлаждане за целите на всичките ви употреби: за помещенията ви в третичния икономически сектор (зона за продажби, фитнес, мултифункционални стаи и др.) или в промишлеността (цех, гараж, складови единици, логистична платформа и др.).

Изтеглете нашите документи

File imageInstallation Manual
File imageProduct Selection Data
File Lock ImageMore technical info*This content is private, please login or register to download file

Kонтакт

  Други продукти

  30XWH Термопомпени агрегати

  Номинални капацитети при охлаждане – от 273 до 1756 kW, а при затопляне – от 317 до 1989 kW

  ВИЖТЕ ПРОДУКТА