Carrier е в списъка Fortune за 2022 г.

Carrier в списъка на Fortune World на най-популярните компании за 2022 г

Carrier Global Corporation, водещият световен доставчик на здравословни, безопасни, устойчиви и интелигентни строителни решения и съоръжения, е в списъка на Fortune за най-популярните компании в света за 2022 г. ( Fortune’s World’s Most Admired Companies list for 2022 ).
Carrier се ангажира с всичко важно: планетата, хората и общностите. Компанията прави иновации, за да отговори на най-сложните предизвикателства и дава приоритет на решенията, които имат най-голямо въздействие върху обществото. Разширявайки целите си за опазване на околната среда за три десетилетия, Carrier се ангажира да намали въглеродния отпечатък на своите клиенти с повече от гигатон до 2030 г., като същевременно постига въглероден неутралност в собствените си операции.
Carrier беше оценен въз основа на девет критерия: иновации, социална отговорност, финансова сила, дългосрочна инвестиционна стойност, глобална конкурентоспособност, управление на хората, качество на услугите, използване на корпоративни активи и управление на качеството. Класацията, която се определя чрез проучвания на ръководители, мениджъри и анализатори, се счита за окончателен рейтинг за корпоративна репутация.
За да научите повече за целите на Carrier за 2030 г. в областта на околната среда, социалните дейности (ESG), посетете тук.