30RBM / 30RBP с въздушно охлаждане превъртащ чилър

30RBM / 30RBP с въздушно охлаждане превъртащ чилър

Номинален капацитет на охлаждане от 164 до 528 kW

Find a store

  • SEARCH
or fill out the CONTACT FORM