Featured Image
gallery-image

30RBM/30RBP Air-Cooled Scroll Chiller

Certification Image

Номинален капацитет на охлаждане от 164 до 528 kW

Водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане с вграден хидравличен модул предлагат решение с най-добро съотношение между цена и качество за търговски и промишлени сгради при които монтажници, консултантите и собствениците на сгради държат на намалени разходи за монтаж, оптимална производителност и максимално качество.
Новото поколение AquaSnap предлага две нови версии:
-Версията AquaSnap (30RBM) включва компактен цялостен пакет, оптимизиран за приложения с пълно натоварване за случаите, в които се целят намалени инвестиционни разходи. При студен или топъл климат AquaSnap може да се оборудва със специфични опции, за да работи при температури от -20°C до 52°C.
-Версията AquaSnap Greenspeed® (30RBP) включва компактен цялостен пакет, оптимизиран за приложения с частично натоварване за случаите, в които се изискват високи нива на ESEER/IPLV. AquaSnap Greenspeed®, оборудван с кондензаторни вентилатори с променлива скорост и помпа с променлива скорост, осигурява първокласна ефективност при частично натоварване, като намалява разходите за комунални услуги през работния цикъл на чилъра. Освен това ниските нива на шум, които се постигат в условия на частична натовареност, са изключително полезни за чувствителни акустични приложения. В допълнение към ефективната и тиха експлоатация AquaSnap Greenspeed® работи при стандартни температури от -20°C до 48°C.
Охлаждащите агрегати AquaSnap са предназначени за покриване на настоящите и бъдещи изисквания на регламентите за Екодизайн и флуорираните парникови газове във връзка с енергийна ефективност и намалени въглеродни емисии.
Те прилагат най-добрите технологии, налични към момента:
-Намалено количество зареден хладилен агент с агент R-410A, който не нарушава озоновия слой
-Спираловидни компресори
-Вентилатори със задвижване с променлива скорост Greenspeed® (модели 30 RBP)
-Микроканални топлообменници Novation® от нова алуминиева сплав
-Споен високотемпературно пластинчат топлообменник с ограничени спадове на водното налягане
-Микропроцесорно управление с автоматична настройка и технология Greenspeed® intelligence
-Система за управление Touch Pilot с възможност за достъп до интернет и цветен сензорен дисплей
-Различни опции за пестене на енергия: Система за свободно охлаждане с директно разширение в една или две вериги, хидравлична система за свободно охлаждане, частично или пълно възстановяване на топлината.
И двете версии на AquaSnap могат да се оборудват с вграден хидравличен модул, който ограничава монтажа до прости операции като свързване на електрозахранването и охладеното водоснабдяване и връщащия тръбопровод (plug & play), в рамките на размерите на стандартното тяло. Carrier препоръчва AquaSnap, а се оборудва с една или две помпи с променлива скорост Greenspeed®, което спестява значителни енергийни разходи (над две трети), осигурява по-строг контрол върху потока на вода и подобрена цялостна надеждност на системата.
За работа в най-строги условия, където има високи температури, високи нива на прах и пясък, AquaSnap (30RBM) може да се оборудва с електрическа кутия IP54 и вентилатор за корпуса по избор за работа при температури до 52°C на открито.

Изтеглете нашите документи

File imageControl Manual
File imageInstallation Manual
File imageProduct Selection Data
File Lock ImageMore technical info*This content is private, please login or register to download file

Kонтакт

  Други продукти

  Мобилен Климатизатор PC-09HPPD

  Подходящ за помещения от 12 до 18m².

  ВИЖТЕ ПРОДУКТА

  19XR/XRV Центробежни водоохлаждащи агрегати (Два етапа)

  Номинални охладителни мощности от 2800 до 10 500 kW

  ВИЖТЕ ПРОДУКТА

  Мобилен Климатизатор PC-12HPPD

  Подходящ за помещения от 16 до 23m².

  ВИЖТЕ ПРОДУКТА